Направете регистрация, за да имате достъп до обучителните материали и видеа за технологията Таопач, специални отстъпки от цени и др.

За да активираме достъпа Ви, трябва да сте:

  • посетили семинар, уебинар или друга форма на обучение за технологията ТАОПАЧ
  • медицинско лице /лекар, зъболекар, специалист по здравни грижи, кинезитерапевт, рехабилитатор, физиотерапевт и пр./ или дистрибутор.
Free