МС пациенти

Ново проучване, една нанотехнология повишава мускулната сила на пациенти с множествена склероза!

По време на пандемията бяха проучени подобренията при пациенти, страдащи от невро-дегенеративното заболяване, благодарение на устройство, което излъчва светлина с различни терапевтични дължини на вълните.

taopatch and MS pacients

7 октомври 2021 г., Castelfranco V.to (TV) – Проучване, направено по време на локдауна върху пациенти, страдащи от множествена склероза в различни стадии е публикувано в списанието „The European Journal of Translational Myology“.

Изследването, публикувано в PubMed подчерта подобряването на мускулните състояния на участващите пациенти, след на прилагането на нанотехнологично устройство, което излъчва терапевтична светлина с различни дължини на вълните, в комбинация с програма за упражнения за рехабилитация в домашни условия.

Изследването е проведено и координирано от мултидисциплинарен екип на Лабораторията по постурология и биомеханика, Катедра по психологически, педагогически, физически упражнения и продължаващо обучение на Университета в Палермо.

Проф. Анджело Йоване и проф. Джузепе Месина ръководят изследването в исторически момент, който направи състоянието на пациентите, страдащи от множествена склероза (МС), още по-проблематично, поради трудния достъп до обичайните рехабилитационни сесии, редуцирани поради извънредната ситуация (и страха от излизане от дома).

Рехабилитацията на тези пациенти има фундаментална роля за предотвратяване на влошаването на всички двигателни проблеми и ограничаване на заседналия начин на живот. По тези причини на пациентите бяха дадени домашни упражнения, така че да не излизат от къщи, комбинирано с прилагането на 2 нанотехнологични устройства Taopatch®, поставени в 2 определени точки на тялото.

В изследването бяха включени 17 пациенти, разделени на две групи. На първата група бяха дадени серия упражнения, които да правят в домашни условия, а на втора група, освен протокола за домашни упражнения, бяха предоставени и апликатори Taopatch®.

Таопач са устройства, приличащи на микрочип, които се прикрепват към тялото с лепенка и се може да се носят непрекъснато. Действат върху нервно-мускулната ефективност, улеснявайки комуникацията между нервната система и мускулите.

Анализите показват увеличаване на мускулната сила и на двата крайника при пациентите с комбинирана терапия (Taopatch® + рехабилитация), а не само на доминиращия крайник, както е при пациентите от другата група, които изпълняват само домашни упражнения.

„Предимството е в това, че едно технологично устройство, комбинирано с протокол за домашни упражнения, е помогнало за подобряване на мускулната сила на пациентите, позволявайки им да продължат да поддържат и подобряват резултатите си след затварянето на рехабилитационните центрове заради пандемията.

Устройството Taopatch® има преимущество заради своето действие 24 часа в денонощието. По този начин то постоянно подкрепя терапията. Устройството е лесно за употреба, а липсата на противопоказания го прави предпочитано от пациентите в подпомагане на лечението – каза още проф. Джузепе Месина, координатор на научните звена на университета в Палермо.

Днес изследванията продължават успешно, резултатите, които продължаваме да имаме, потвърждават ефективността на устройството и ползите, които получават пациентите.“

В научния свят е известно, че пациентът с множествена склероза губи подвижност, мускулна сила и способност да се движи с течение на времето и говорейки за хронично-дегенеративно заболяване, е трудно да се ограничи прогресията му.

Д-р Диего Генуа от рехабилитационния център Vitality di Vita (Трапани), изследователско звено на лабораторията по постурология и биомеханика на Университета в Палермо, изучава протокола за рехабилитация на пациенти в домашни условия . „Резултатите със сигурност са задоволителни, тъй като подчертаха ефективността на тази комбинирана терапия за подобряване на мускулната сила на горните крайници – много рядко събитие, когато става въпрос за множествена склероза. Това проучване отваря много врати за терапевтичното лечение на този тип пациенти. „

Нанотехнологията, сертифицирана със CE, използвана в изследването, е проектирана от Фабио Фонтана в съответствие с най-иновативните техники на биофизиката, прилагани в медицината.

Taopatch® има за цел да лекува нервно-мускулни нарушения без химия, чрез излъчване на фотони, както при лазерната терапия, но по преносим и непрекъснат начин.

„Това проучване допълва резултатите, които вече имаме от използването на технологията при пациенти, страдащи от МС – каза Фабио Фонтана, основател на Tao Technologies и създател на Taopatch®. Предишно проучване, публикувано в списание HEGEL, при което пациентите с МС бяха наблюдавани цяла година, установи, че обхватът на движение на ставите и тяхната мускулна сила бе увеличена. Освен това бе стопирано развитието на симптомите на заболяването, а данните показаха освен подобряване на физическото състояние на пациентите и укрепване на тяхното емоционално и психическо състояние. „

„Това е важно откритие – продължава Фонтана – тъй като все още не са известни в научния свят, технологии или методи за възстановяване на силата на болните от множествена склероза и ние се надяваме да можем да продължим с други изследвания, с по-голям брой хора, а също и с други параметри. Днес Taopatch® се използва от 10 230 пациенти с МС от цял свят и бихме искали да се опитаме да разширим този брой и да предоставим тези ползи и на други болни с хронично-дегенеративни заболявания, като например Паркинсон. „

Изследването е проведено в сътрудничество от лабораторията за постурология и биомеханика на Университета в Палермо, Факултета по физическо възпитание и насърчаване на здравето и Института за физически културни науки на University of Szczecin в Полша и Катедрата по медицински науки, невронауки и сензорни органи на Медицинския факултет на Университета в Бари.

Taopatch® combined with home-based training protocol to prevent sedentary lifestyle and biochemical changes in MS patients during COVID-19″ pandemic https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34498450/