През последните 7 години апликаторите Taopatch® бяха тествани активно от 1600 лекари, десетки спортни екипи и хиляди пациенти.

В таблицата са представени само някои от научните изследвания, направени през годините.

УНИВЕРСИТЕТ ЗАГЛАВИЕ ЛИНК
Institut National de l’Information Scientifique et Technique Nano-technological devices in degenerative cerebral pathologies. Prospective study on 28 patients with multiple sclerosis.

Нанотехнологични устройства при дегенеративни мозъчни патологии. Проспективно проучване върху 28 пациенти с множествена склероза.

Прочетете
University of Palermo Nanotechnology and Posture, from research to practical applications. Study with placebo comparison, control group on subjects with multiple sclerosis.

Нанотехнологии и поза – от изследванията до практическите приложения. Изпитване с плацебо контролна група от „здрави“ лица плюс субекти с множествена склероза.

Прочетете
International Journal of Biomedical Materials Research Improvement of Postural Reprogramming by a Nanotechnology Device.

Подобряване на постуралното препрограмиране чрез нанотехнологично устройство (апликатор).

Прочетете
Polytechnic of Milan Effects of nanotechnologies-based devices on postural control in healthy subjects. Double-blind randomized study.

Влияние на базираните на нанотехнологии устройства върху постуралния контрол при здрави индивиди. Двойно сляпо рандомизирано изследване.

Прочетете
University of Turin Use of Taopatch nanotechnology for dental care in HCP subjects.

Използване на нанотехнологията Taopatch® за дентална помощ при хора с увреждания.

Прочетете
Sapienza University of Rome Can nanotechnology change postural balance? Double blind randomized study on a group of competitive dancers. Прочетете
University of Milan Certification of non-release of chemical substances. Прочетете
University of Sassari The effects of nanotechnology in postural reprogramming. Cross-over study with short and medium term wash-out and study replicated months later with long-term wash-out. Прочетете
Sapienza University of Rome Effects of nanotechnology devices, applied on a combination of acupoints, on postural control in healthy subjects. Pilot study conducted through stabilometric evaluation. Прочетете
Kyoto Pharmaceutical Association Test for non-release of chemicals or loss of mass by the Taopatch device subjected to thermal stress. Прочетете