Отзиви за Таопач

ОТЗИВИ ЗА ДЕЙСТВИЕТО НА ТАОПАЧ

Отзиви за Таопач могат да се намерят в интернет пространството. С навлизането на продукта на американския пазар, отзивите стават все по-многобройни. Във фейсбук освен страницата на производителя Taopatch, вече има страници на Taopatch USA и на Таопач България. Има публикувана информация за дествието на апликатора в някои от групите за взаимопомощ във фейсбук – за […]