protocols-sinusis-taopatch

ПРОТОКОЛИ ПРИ СИНУЗИТ

Тези протоколи са за домашно приложение, докато чакате час за преглед и консултация с лекар. Може да изпробвате различни варианти /в зависимост от броя Таопач, който имате/ и да изберете онзи, който ви носи най-голямо облекчение. Винаги се консултирайте с вашия терапевт. Той може да ви помогне при определяне на точното местоположение на точките, може […]