Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА taopatch.bg


ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!


Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между ТАОПАЧ БГ ООД (наричан по-долу taopatch.bg) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн taopatch.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от ТАОПАЧ БГ ООД (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на taopatch.bg (с изключение на линка към настроящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

ТАОПАЧ БГ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: София 1000, ул. Бачо Киро 16, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 206030536


I. Условия за използване на Сайта на taopatch.bg

1. Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че taopatch.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

2. За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. taopatch.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.


II. Задължения на потребителя при регистриране

1. Предвид ползването на Сайта на taopatch.bg, Потребителят се съгласява:

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);

б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

2. В случай че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, taopatch.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

3. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, taopatch.bg уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.


III. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на taopatch.bg

1. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на taopatch.bg при ползване от на Сайта от него, както и на поправка на тези Лични данни.

2. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от taopatch.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на taopatch.bg

3. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от taopatch.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани в сайта на ТАОПАЧ БГ ООД.

4. taopatch.bg изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели извън рекламата на услугите на taopatch.bg.

5. taopatch.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

6. Повече за съхранението и обработката на личните данни вижте в политиката ни за опазване на личните данни.


IV. Достъп, потребителско име и парола, сигурност

1. Потребителят регистрира желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на taopatch.bg, след като извърши процеса на регистрация. Част от съдържанието на сайта е само за потребители, преминали обучение за приложение на технологията Таопач и регистрацията е възможна след одобрение на администратора на сайта.

2. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпа до които се извършва с неговите потребителско име и парола.

3. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно taopatch.bg за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и/или за всяко друго нарушаване на сигурността.

4. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, taopatch.bg автоматично ще изпрати e-mail съобщение, съдържащо регистрираното потребителско име и връзка за възстановяване на паролата на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.

5. taopatch.bg не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка IV.


V. Поведение на потребителите

1. Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, текст, видео, снимки или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание.

2. Потребителят, ползващ Сайта, е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставен от Сайта, Съдържание. taopatch.bg не гарантира точността, цялостта, верността или характера на изпращано и разпостранявано чрез Сайта Съдържание.

3. Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства taopatch.bg няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Сайта.

4. Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на taopatch.bg, за да:

а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

б) създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата, където това е изрично посочено като разрешено;

в) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

г) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на taopatch.bg, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

д) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта;

е) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);

ж) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("Права") на която и да е страна;

з) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

и) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

й) нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не го ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участват в обмен в реално време;

к) пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите; да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта;

л) нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

м) преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;

н) събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

5. taopatch.bg си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка V изисквания.

6. taopatch.bg си запазва правото да редактира и премахва информация, предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка V изисквания.


VI. Авторски/Патентни права и ограничения, свързани с тях

1. taopatch.bg дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта, само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските/ права на taopatch.bg или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.

2. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

3. taopatch.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията в писмена форма между taopatch.bg и лицето, публикуващо информацията.

4. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, taopatch.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

5. С публикуване на информация в Сайта, потребителят декларира, че е носител на авторските/патентните й права и предоставя безвъзмездно правото на taopatch.bg да я разпространява на страниците на сайта, както и в други материали, свързани със ТАОПАЧ БГ ООД.

6. Всички, предлагани от taopatch.bg стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права, се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на taopatch.bg и според лицензите и правата за разпространение, дадени от производителя за България.


VII. Препратки от и към taopatch.bg

1. Собствениците на сайтове и страници извън taopatch.bg имат право да създават препратки към всяка една страница на taopatch.bg при следните условия:

а) препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието и; разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 50 думи;

б) не трябва да отваря страницата от taopatch.bg в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин; в това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на taopatch.bg;

в) не трябва да посочва явно или неявно, че taopatch.bg препоръчва него и/или продуктите му;

г) не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на taopatch.bg.

2. Със създаването на препратка към taopatch.bg собственикът на сайта декларира, че приема настоящите Общи условия, дори и да не ползва услугите на taopatch.bg.

3. Собствениците на сайтове и страници извън taopatch.bg нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и друго съдържание, а само към HTML страниците, предоставящи това съдържание.

4. Предоставените препратки на Сайта на taopatch.bg към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от taopatch.bg и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.

5. taopatch.bg не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин taopatch.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията, публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт са изцяло оговорност на потребителя.


VIII. Представяни стоки и услуги на Сайта

1. В страницата на всяка стока, представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. taopatch.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, некасаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

2. taopatch.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски и други чужди езици, когато:

а) стоката е популярна с име на чужд език;

б) съществува опасност с превода да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

в) няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

г) самата стока е носител на информация на чужд език.

3. Всички, посочени на сайта, цени са в лева с включен ДДС. В случай че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.  В цената на стоката не е включена цената за доставка!

4. Цената за доставка зависи от стойността на стоката, теглото и, физическите и размери, дестинацията и начинът на доставка.

5. taopatch.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като taopatch.bg не поема отговорност да ги актуализира. В това число, публикуваната на Сайта информация за характеристиките и съставите на предлаганите продукти е актуална към момента на публикуване и taopatch.bg не носи отговорност, ако междувременно производителите внесат промени в тях. Част от информацията, публикувана в Сайта, е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

6. При закупуване на стока, информацията за която се окаже напълно или частично невярна, некоректна или подвеждаща под каквато и да е форма за средния потребител. taopatch.bg се ангажира да коригира публикуваната информация във възможно най-кратки срокове и да възстанови всички разходи направени от потребителя по закупуването и връщането и.


IX. Закупуване на стока и/или услуга, представена в taopatch.bg

1. Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от taopatch.bg, при посочените ценови условия и срокове за доставка. При създаване на поръчката, Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.

2. По всяко време преди завършването на поръчката, Потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

3. При създаване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения със taopatch.bg, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена, при достигане на последна стъпка от процеса на поръчване.

4. taopatch.bg има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на създаване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, taopatch.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

5. Съобщението за намалени цени е:

а) в страниците на продукти с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана.

в) в рекламни карета (банери) или с надпис състоящ се от текстово описание от типа "отстъпка ..%", "намаление .." и др.

г) извън страниците на конкретните продукти, при намаления в различни размери за отделните продукти или модификации на продукт, намалените цени се описват по ясен начин.

6. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.


X. Промоции и намаления

1. taopatch.bg организира промоционални кампании за предлаганите продукти и услуги, валидни за времеви периоди, указани във всяка една кампания. Ако не е указана в тях, валидността на кампаниите и промокодовете е 30 календарни дни считано от момента на обявяването им.

2. Участващите в определена промоционална кампания продукти могат да бъдат ограничени по време, вид, количество, цена и др.

3. Всеки продукт може да участва в една или повече промоционални кампании.

4. Когато при създаване на поръчка, продукт отговаря на условията на повече от една промоционална кампания, е валидна само кампанията, носеща най-голяма облага за потребителя.

5. При разлика между автоматично генерираните отстъпки/подаръци/бонуси и обявените в промоционалната кампания са валидни обявените в кампанията.

6. При съмнения за злоупотреба с условия на промоционални кампании, промокодове или ваучери taopatch.bg си запазва правото да отказва на потребителите изпълнение на услугата.

7. При употреба на промокодове и ваучери в поръчки, изпълнявани с повече от една доставка, същите са валидни само за доставката, отговаряща на условията на промокода или ваучера.

8. При обявена безплатна доставка за един или повече продукти, от стойността на приложената за поръчката доставка се изважда стойността на доставката ако поръчката се състои само от продукти с обявената безплатна доставка. Така ако поръчката е само от продукти с обявена безплатна доставка - доставката е напълно безплатна, ако поръчката съдържа продукти оскъпяващи доставката се заплаща само оскъпяването на доставката.


XI. Доставка на закупени стоки

1. Доставки на направени чрез системата на taopatch.bg поръчки се извършват изключително и само на територията на Република България в срок от 2 работни дни. Срока за обработване на поръчките е 2 работни дни, в рамките на които се връща телефонно обаждане на потребителя.

2. Доставки извън територията на Република България се извършват само след писмено потвърждение от страна на taopatch.bg за техническата възможност за доставка и приета от Потребителя калкулация на такса доставка до избрания от него адрес/държава.

3. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове за обработка на поръчките  + срока на доставчика.

4. Отговорност при неспазване на срока за доставка: taopatch.bg не носи отговорност за забавяния на доставката по вина на фирмата доставчик.

5. Добавъкът за по-бърза обработка и доставка на поръчките се калкулира отделно от стандартната цена за доставка. Всички промокодове, ваучери и други промо оферти за безплатна доставка се отнасят за стандартната цена за доставка и не намаляват стойността на добавъка за по-бърза обработка и доставка освен в случаите, в които това е изрично посочено.


XII. Плащане на закупени стоки и услуги

1. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да плати в момента на доставката на taopatch.bg или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.

2. При плащане чрез банков превод, карта или други платежни средства, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като плащането бъде потвърдено се доставят поръчаните стоки и услуги.

3. Плащания чрез банкови сметки от банки опериращи извън територията на Република България, се приемат само след писмено потвърждение от страна на taopatch.bg, че поръчката ще бъде изпълнена при избраните срокове и условия за плащане.

a) При частично или пълно възстановяване на плащане чрез сметка/карта от банка оперираща извън територията на Република България, извършено след като е получено предварително съгласие от страна на taopatch.bg, таксите по възстановяване на плащането са за сметка на taopatch.bg.

б) При частично или пълно възстановяване на плащане чрез сметка/карта от банка оперираща извън територията на Република България, извършено без да е получено предварително съгласие от страна на taopatch.bg, таксите по възстановяване на плащането са за сметка на Потребителя.


XIII. Отказ от закупена стока

1. Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката.

2. taopatch.bg възстановява стойността на върнатата стока според употребата (изхабяването) и от страна на потребителя.

а) Ако стоката не е разопакована/употребена и търговския и вид не е нарушен по какъвто и да е начин – taopatch.bg възстановява сумата, на която стоката е закупена от потребителя.

б) Ако потребителят е разопаковал/употребил изцяло или частично поръчаната стока, с което е намалил пазарната и стойност, taopatch.bg възстановява намалената стойност на стоката. Намаляването на стойността в следствие на нарушена опаковка, употреба или нарушен търговски вид под каквато и да е форма се определя за всеки случай индивидуално, след получаване на стоката в офиса на taopatch.bg.

3. При констатация на дефектна стока до 24 ч. от получаването й и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, taopatch.bg се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответния производител или да бъде възстановена платената за стоката сума. Транспортните и други разходи по доставката на стоката са за сметка на taopatch.bg, същите по връщане на стоката са за сметка на потребителя.

4. При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в сайта, taopatch.bg възстановява платената за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за доставката и връщането на стоката в срок от 14 дни от получаване на поръчката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.


XIV. Гаранционно обслужване

1. Медицинското изделие Таопач има гаранционен срок на експлоатация 2.5 години. Гаранцията губи валидност при повреди, причинени от неправилна експлоатация, физическа повреда, при химическо, топлинно, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, при използване на непрепоръчителна лепенка за прикрепяне, при почистване с агресивни дезинфектанти с високо съдържание на спирт и разтворители.

2. Освен търговската гаранция, е приложима и законовата гаранция за съответствие на стоките според ЗЗП.

3. По отношение на законовата гаранция са в сила всички разпоредби на ЗЗП, включително:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.


XV. Надзорни органи

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни

Aдpec: гp. Coфия, yл. "Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв" № 15,

Телефон: 02 / 940 20 46

Факс: 02 / 940 36 40

Уeб caйт: www.cpdp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: гp. Coфия, пл. "Cлaвeйкoв" №4A, eт.3, 4 и 6,

Телефон: 02 / 980 25 24

Факс: 02 / 988 42 18

Уeб caйт: www.kzp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa

Aдpec: гp. Coфия, бyл. "Bитoшa" №18

Телефон: 02 / 935 61 13

Факс: 02 / 980 73 15

Уeб caйт: www.cpc.bg


XVI. Други

1. При възникване на спорове, можете да потърсите помощ и чрез Интернет платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия.

2. taopatch.bg има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

3. taopatch.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови продукти и услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

4. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че taopatch.bg е свързан с тази мрежа, taopatch.bg не гарантира, че потокът информация към и от taopatch.bg няма да бъде следен и записван от трети страни.

5. taopatch.bg управлява този Сайт от офиса си в София, България. taopatch.bg не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. taopatch.bg не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: https://www.taopatch.bg/useragreement

При използване услугите на taopatch.bg, Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.


ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА taopatch.bg С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА taopatch.bg (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.


Координатите на taopatch.bg са следните:

бул./ул. ул.Бачо Киро № 16, ет. 1, ап. 4 Телефон: 0887566912, e-mail: taopatchbg@gmail.com

Последна актуализация на 15.01.2021 г.