Станете оторизиран експерт за технологията Таопач и увеличете приходите на своята практика с лекота!

Интензивен двудневен онлайн курс за медицински специалисти за приложението на апликаторите Таопач, на който ще се запознаете отблизо с потенциала и ефектите върху здравето на една революционна нанотехнология

Курсът е предназначен за лекари от всички специалности, зъболекари, физиотерапевти, кинезитерапевти, рехабилитатори и др.

ДАТА: 16 и 17 Април 2021 г. от 9:30 ч. (онлайн)

Всички права запазени - Таопач България