ЦУН

Традиционната китайска медицина вярва, че „болестта е мисъл“ и че проблемите на духовно ниво, невидими за окото, ще засегнат енергийния аспект и в крайна сметка ще се появят на осезаемо материално ниво. В човека има много енергия, която трябва да се освободи по някакъв начин, ако не й се позволи да излезе по нормалните канали, тя ще намери друг изход. Повечето хора обръщат внимание само на физическото, но адаптирането и вниманието към енергийните и духовните аспекти на живота са начинът да останете здрави и да живеете дълго и добре, понякога това е и начинът да възстановите компрометираното здраве. (WEN ZHONGYOU)

You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us