wellness

Думата „уелнес“ се среща навсякъде, всеки ден и по различни поводи.  Но замисляли ли сте се какво точно означава тя? Кое е най-важното за уелнес концепцията?

Какво е уелнес и на какво се основава

Преведена от английски, думата означава „да си добре“ или обратното на „да си болен“ и точно такова е било определението й в Оксфордския речник през далечната 1650 г. Думата се е използвала рядко и единствено като термин, означаващ липса на болест.

Промяната в определението на думата и начините й на използване, започва през 1948 г., когато се заражда нов подход във възприемането на здравословния живот и Световната здравна организация (СЗО) включва в предговора на своята „конституция“ следното твърдение:

„Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или немощ.“

От този момент учени и социолози започват да търсят термин, който да описва това ново виждане за здравето и бавно и постепенно думата „уелнес“ се налага като такъв. Най-много за затвърждаването му спомага откриването на „Уелнес център“ в Калифорния от специалиста по алтернативна медицина д-р Джон Травис през 1975 г. Мисията на центъра била да промотира  начини за индивидуален стремеж към благосъстояние (физическо, психическо и социално) като алтернатива на традиционния лекарски подход за лечение на болести. Концепцията е популяризирана още през 50-те години от Халбърт Л. Дън по следния начин: „интегриран метод на функциониране, ориентиран към максимизиране на потенциала, на който индивидът е способен“.

Определение на уелнес

В днешно време думата уелнес се използва по най-различни начини, но официалното й определение се базира на формулировката на СЗО от 1948 г.:

„Уелнес е продължителен процес, по време на който човек съобразява всеки свой избор с решението да  подобри качеството си на живот. Това е обмислен, цялостен, проактивен процес за постигането на оптимално здраве, а не просто липса на болести.“

Аспекти на грижа за здравето

Здравето не бива да се разглежда единствено и само като липса на болести, а като форма на пълно физическо, психическо и социално благополучие. За да се постигне това е необходимо да усвоим поведение на грижа за себе си в следните аспекти:

 1. Емоционаленосемте стълба на благополучието
 2. Духовен
 3. Интелектуален
 4. Физически
 5. Обкръжаващата ни среда
 6. Финансов
 7. Професионален
 8. Социален

Мястото на правилното хранене в уелнес концепцията

Правилното хранене е част от грижата за физическото ни здраве, но и много повече от това. То е свързано и с грижата за емоционалния, социалния и дори интелектуалния ни комфорт. Ако не полагаме достатъчна грижа за храненето си, е много вероятно да не изпитваме удовлетворение и в тези сфери.

Като част от правилното хранене, не бива да пропускаме хидратацията! За да функционираме правилно, за да осигурим правилна комуникация между клетките си, всеки трябва да изпива по 30 ml/kg вода дневно.

Мястото на Taopatch® в уелнес концепцията

Апликаторите Таопач, благодарение на нанотехнологията си излъчват от 190 до 650 светлинни потоци с различни дължини на вълната и честота. Светлината има корпускулярно-вълнов характер, т.е. едновременно се проявява като поток от частици (фотони) и като вълна.

Фотоните излъчвани от апликаторите Taopatch®  са много подобни на биофотоните, които нашите клетки използват, за да комуникират помежду си. Д-р Фриз Алберт Пол (Fritz-Albert Popp) през 70-те доказа, че нашите клетки общуват не само чрез биохимични процеси, но също така чрез бифотонна светлина (с дължина на вълната 200 to 750 nm).  Човешкото око е чувствително и възприема като светлина само много малка част от спектъра на електромагнитните вълни. Дължината на вълната (във вакуум) на видимата светлина е в интервала 400 nm – 700 nm (1 nm = 1.10-9m).

Taopatch® е разработен да излъчва фотони и да помага на нашите клетки да подобрят и ускорят комуникацията си, насочвайки метаболитната енергия в необходимата за нашето здраве посока.

Носенето на апликатора помага за:

 • Подобряване движението на тялото и възстановяването на ставните функции.
 • Намаляване на някои видове болка, предизвикани от неправилни модели на стойката.
 • Възстановяване на вътрешната енергия, и насочването й за подобряване на здравето.
 • Оптимизиране на физическите и биологични показатели, чрез подобряване на проприоцепцията.
 • Укрепване на имунитета.
 • Подобряване на стойката.
 • Премахване на болката (главоболие, ПМС, стави, темпоромандибуларна става).
 • Намаляване на тревожността, подобряване на емоционалното и психическо състояние, фокуса, съня, метаболизма и др.
 • Увеличаване на спортните показатели и възстановяването.
 • Облекчаване на симптомите при множествена склероза, паркинсон, парализа на Бел и подобряване на качеството на живот и самочувствието на болните.